wykonawstwo, remonty, konserwacje:
 • Elektryczne
  • instalacje elektryczne
   • w budynkach jedno i wielo rodzinnych oraz innych obiektach
   • instalacje odgromowe, uziemiające, przepięciowe
   • oświetlenia i gniazd wtykowych
   • montaż przyłączy energetycznych, skrzynek budowlanych
   • lokalizacja zwarć i uszkodzonych przewodów w instalacjach
   • układy sterowania wraz z automatyką
   • rozdzielnie niskiego napięcia
  • pomiary elektryczne
   • okresowe
   • odbiorcze
   • lokalizacja zwarć i uszkodzonych przewodów w instalacjach
  • montaż odbiorczych urządzeń elektrycznych
   • podłączanie sprzętu AGD
   • podłączanie sprzętu RTV
  • montaż oświetlenia
   • wewnętrznego
   • zewnętrznego
   • dekoracyjnego
   • systemy konwencjonalne i nowoczesne technologie
   • oświetlenie terenu oraz obiektów
   • nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia LED
   • oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
   • oświetlenie reklam i witryn
  • instalacje alarmowe
  • instalacje RTV , SAT
  • instalacje inteligentne
  • ogrzewanie
   • ogrzewanie podłogowe
   • instalacje przeciwoblodzeniowe
   • podgrzewanie rurociągów
  • naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  • instalacje domofonowe i wideodomofonowe
  • instalacje telefoniczne i sieci komputerowe
  • instalacje telewizji przemysłowej (CCTV)
 • Hydrauliczne
 • Budowlane
  • Prace budowlano wykończeniowe
 • Druk 3D